Salgsassistent med speciale i Glas, Porcelæn og Køkkenudstyr

Salgsassistentuddannelsen har gennemgået store forandringer de seneste år. 1999 var året, hvor den nye uddannelsesform skulle stå sin prøve, nemlig en ny fagprøve.

Alle bestod, takket være hårdt arbejde fra elevernes side, og god støtte fra skole og uddannelsessted. Det er nu vores opgave at sikre, at de fremtidige elever kommer lige så godt i mål, som de første.

Group Nordic

Isenkrambranchens indflydelse på salgsassistentuddannelsen bliver brugt til at skabe de bedst mulige betingelser for eleverne. Den bedst tænkelige start på en erhvervsaktiv karriere.
Branchen har en rigtig god uddannelse, hvor vi som kæder kan tone indholdet. Grundkernen ligger fast på forhånd, og vi har så mulighed for at sætte vores personlige præg på resten.

Denne beskrivelse giver et overblik over såvel grundkernen som de tilpasninger, Group Nordic kan give uddannelsen. Uanset hvor god en uddannelse vi har, kan den altid blive lidt bedre. Derfor er selve uddannelsen under konstant opsyn, både fra isenkrambranchen, fra Handelsfagskolen og fra os.
I Group Nordic gennemfører vi, udover de omtalte ekstra tiltag for eleverne, en informationsdag for de oplæringsansvarlige som optakt til elevforløbet, hvor vi informerer om forløbet, skolemoduler, fagprøve, rapport og eksamen.

For os er det vigtigt at sikre, at ikke kun eleven er klar til de nye udfordringer men også at den oplæringsansvarlige kender sit ansvar og har nogle værktøjer, der gør det lidt nemmere at gennemføre forløbet.

Intro

Som introduktion til elevuddannelsen i Group Nordic, bliver du som elev inviteret til to introduktionsdage, sammen med "de andre fra holdet". Her får du altså mulighed for, at hilse på dine nye kolleger, som du skal følge de kommende 2 år. Under introduktionen bliver hele forløbet nøje gennemgået, og begrebet "en god elev" bliver diskuteret.
I bliver ”udsat” for forskellige opgaver undervejs. Om aftenen vil der være et lille arrangement for at styrke det sociale sammenhold.

Undervisere vil være fra Group Nordic, og arrangementet holdes på Odder Parkhotel. Handelsfagskolen som ligger "lige rundt om hjørnet" bliver også besøgt.

Skoleperioder 3. og 4. år

Outro

Efter modul 4 har Handelsfagskolen sluppet eleverne og ser dem først igen til selve eksamen. Derfor har Group Nordic besluttet, at der skal være en outro-dag, hvor eleverne får mulighed for, at få lidt hjælp til at få de sidste tråde på plads i forberedelsen til fagprøven. Eleverne får hjælp til den forestående rapportskrivning, og der udarbejdes en tjeckliste, som eleven kan bruge inden aflevering af fagprøven.

Fagprøven

Selve fagprøven foregår ude i butikken og hjemme bag skrivebordet. Eleven har en uge til at udføre opgaven, inklusive den dag der går med selve eksamen. Det betyder ikke, at eleven har en uge fri, men derimod at eleven har frihed til at udføre opgaven i en periode svarende til en arbejdsuge.

Forud for selve opgaven er emnet og budgettet, godkendt af Handelsfagskolen og den uddannelsesansvarlige (Indehaver/Butikschef) i butikken. Selve rapporten sendes til Handelsfagskolen indenfor en givet afleveringsfrist.

Kundestrømmene

Modul 1 handler om kundestrømmene og har varemæssigt fokus på el-apparater. Indholdet vil bl.a. være: Indretning, dekoration, reklamationer, eksponering, rengøring, tyveri, personligt salg, telefonbetjening med mere.

Udvidet varekendskab isenkram med belysning/IT

Modul 1 a omhandler undervisning i belysning og varepræsentation i belysning og en udførlig undervisning i IT-butikssystemer, back-office og Intranet.

Varestrømmene

Modul 2 handler om varestrømmene og har varemæssigt fokus på tilberedning. (Koge-/stegeartikler, gastronomi, knive, køkkenredskaber m.m.). Indholdet vil bl.a. være: Lagerstyring, leverandør-aftaler, indkøbsformer, kalkulation, transport og leverance, sortiment, kontrol ved varemodtagelse, varebestilling og ordreafgivelse med mere. Der tales lidt om fagprøven på dette modul.

Informations-strømmene

Modul 3 handler om informationsstrømmene og har produktmæssigt fokus på indtagelse. (Glas, bestik, tekstiler, stel, borddækning m.m.). Indholdet vil bl.a. være: Bemandingsplaner, skiltning, markeds-føring, intern kommunikation, kontrol af faktura/følgesedler, salgsdata og nøgletal, personaleregler, varedeklarationer og konceptstyring. På dette modul skal eleverne foretage emneafgrænsning til fagprøven.

Pengestrømmene

På modul 4, pengestrømmene, er der sat fokus på alle varer, og håndtering af forskellige varer sat i sammenhæng. Indholdet på dette modul vil bl.a. være: Økonomistyring, budgetlægning, regnskabspraksis, likviditet, status, svind, kasseafstemning med mere. På dette sidste modul skal eleverne have styr på deres problemformulering til fagprøven.